SISTEM PENDAFTARAN
KONTRAKTOR KERJA/PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN/
FIRMA PERUNDING
KERAJAAN NEGERI KEDAH
[PANDUAN PENGGUNA]
PENGUMUMAN :
1.PENDAFTARAN KONTRAKTOR TELAH DIBUKA SEMULA SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2021
2.TERBUKA KEPADA KONTRAKTOR KERJA G1/BEKALAN/PEKHIDMATAN,JUALAN DOKUMEN SEBUTHARGA/TENDER SEDANG DIBUKA.SILA SEMAK DI MENU iPerolehan.
KONTRAKTOR BERJAYA CABUTAN UNDI FASA 3 TAHUN 2021 (CABUTAN:25/07/2021)
DAFTAR PENGGUNA || LUPA KATALALUAN