SISTEM PENDAFTARAN
KONTRAKTOR KERJA/PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN/
FIRMA PERUNDING
KERAJAAN NEGERI KEDAH
[PANDUAN PENGGUNA]
PENGUMUMAN :
1.Pendaftaran Kontraktor (perbaharui pendaftaran) akan dibuka semula mulai 1 Januari 2022 - 30 November 2022.
2.Jualan Dokumen Sebutharga/Tender sedang dibuka.Sila semak di Menu iPerolehan.
3.Klik untuk melihat -->SENARAI PEROLEHAN NEGERI KEDAH
4.Klik untuk KONTRAKTOR BERJAYA CABUTAN UNDI FASA 2 TAHUN 2022 (CABUTAN:17/04/2022 & 18/04/2022)
DAFTAR PENGGUNA || LUPA KATALALUAN