SISTEM PENDAFTARAN
KONTRAKTOR KERJA/PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN/
FIRMA PERUNDING
KERAJAAN NEGERI KEDAH
[PANDUAN PENGGUNA]
PENGUMUMAN :
1.Pendaftaran Kontraktor (perbaharui pendaftaran) akan dibuka semula mulai 1 Januari 2023 - 30 November 2023.
2.Jualan Dokumen Sebutharga/Tender sedang dibuka.Sila semak di Menu iPerolehan.
3.Klik untuk melihat -->SENARAI PEROLEHAN NEGERI KEDAH
DAFTAR PENGGUNA || LUPA KATALALUAN