SISTEM PENDAFTARAN
KONTRAKTOR KERJA/PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN/
FIRMA PERUNDING
KERAJAAN NEGERI KEDAH
[PANDUAN PENGGUNA]
PENGUMUMAN :
1.Klik untuk melihat -->SENARAI PEROLEHAN NEGERI KEDAH
2.Klik untuk KONTRAKTOR BERJAYA CABUTAN UNDI FASA 3 TAHUN 2023 (CABUTAN : 11/09/2023 )