SISTEM PENDAFTARAN
KONTRAKTOR KERJA/PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN/
FIRMA PERUNDING
KERAJAAN NEGERI KEDAH
[PANDUAN PENGGUNA]
PENGUMUMAN :
1. Klik untuk melihat SENARAI PEROLEHAN NEGERI KEDAH
2. Klik untuk paparan KONTRAKTOR BERJAYA CABUTAN UNDI FASA 2 TAHUN 2024 (CABUTAN : 12 - 13 JUN 2024)