SISTEM PENDAFTARAN
KONTRAKTOR KERJA/PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN/
FIRMA PERUNDING
KERAJAAN NEGERI KEDAH
[PANDUAN PENGGUNA]
SILA MUATTURUN APPS iKEDAH UNTUK MENDAPATKAN INFO TERKINI KERAJAAN NEGERI KEDAH. TERIMA KASIH.
[PENDAFTARAN KONTRAKTOR TELAH DIBUKA SEMULA SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2021]
KONTRAKTOR BERJAYA CABUTAN UNDI FASA 2 TAHUN 2021 (CABUTAN:27/04/2021 & 28/04/2021 & 29/04/2021)
DAFTAR PENGGUNA || LUPA KATALALUAN