SISTEM PENDAFTARAN
KONTRAKTOR KERJA/PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN/
FIRMA PERUNDING
KERAJAAN NEGERI KEDAH
[PANDUAN PENGGUNA]
PENGUMUMAN :
1.Pendaftaran Kontraktor (perbaharui pendaftaran) akan dibuka semula mulai 1 Januari 2022 - 30 November 2022.
2.Jualan Dokumen Sebutharga/Tender sedang dibuka.Sila semak di Menu iPerolehan.
3.Sila layari https://ijanji.kedah.gov.my untuk urusan tempahan temujanji secara dalam talian bagi Pej. SUK, Pej. Kewangan dan Perbendaharaan Negeri,PTG dan semua Pej. Daerah dan Tanah Negeri Kedah .
4.Klik untuk melihat -->SENARAI PEROLEHAN NEGERI KEDAH
DAFTAR PENGGUNA || LUPA KATALALUAN