English
|

Senarai Perolehan Negeri Kedah

Tawaran Perolehan Negeri Kedah
SENARAI PEROLEHAN NEGERI KEDAH [Untuk jualan dokumen sila log masuk ke Sistem iDAFTAR]
NoMaklumat Perolehan
1.No.Perolehan : TD/SUK/104/2021-1

TENDER SECARA REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) BAGI MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT DAN KELENGKAPAN UNTUK KEGUNAAN PELBAGAI JABATAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Jabatan/Agensi : Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri Kedah

Kategori Perolehan : Tender

Kod Bidang : 210101,210102,210103

Tarikh Pelawaan : 12/09/2021

Tarikh Tutup Pelawaan : 04/10/2021

Iklan:

Dokumen Meja :

2.No.Perolehan : JPS.K(SH)N/B/H/05/2021

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELEMETRI PEMANTAUAN BANJIR JENIS MYVISCADA/MYTELELOGGER UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH 12 BULAN(2021-2022)

Jabatan/Agensi : JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (JPS)

Kategori Perolehan : Sebutharga

Kod Bidang : 100101/210204/140201/210101/210104/220501

Tarikh Pelawaan : 19/09/2021

Tarikh Tutup Pelawaan : 04/10/2021

Iklan:

Dokumen Meja :

3.No.Perolehan : JPS.K (SH)/N/B/H/06/2021

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELEMETRI PEMANTAUAN BANJIR JENIS SCADAX/SMS UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH 12 BULAN(2021-2022)

Jabatan/Agensi : JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (JPS)

Kategori Perolehan : Sebutharga

Kod Bidang : 100101/210204/140201/210101/210104/220501

Tarikh Pelawaan : 19/09/2021

Tarikh Tutup Pelawaan : 04/10/2021

Iklan:

Dokumen Meja :

4.No.Perolehan : JPS.K (SH)/N/B/H/07/2021

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELEMETRI PEMANTAUAN BANJIR JENIS WINSPLATFORM UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH 12 BULAN(2021-2022)

Jabatan/Agensi : JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (JPS)

Kategori Perolehan : Sebutharga

Kod Bidang : 100101/210204/140201/210101/210104/220501

Tarikh Pelawaan : 19/09/2021

Tarikh Tutup Pelawaan : 04/10/2021

Iklan:

Dokumen Meja :

5.No.Perolehan : SLK(PY)K.018/2021(S)

KERJA-KERJA BAIKPULIH PENCAHAYAAN , SISTEM ELEKTRIK DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM SULTAN ABDUL HALIM, ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN.

Jabatan/Agensi : JKR NEGERI KEDAH

Kategori Perolehan : Sebutharga

Kod Bidang : E04 & E11

Tarikh Pelawaan : 23/09/2021

Tarikh Tutup Pelawaan : 04/10/2021

Tarikh Taklimat/Lawatan :28/09/2021(10.00 pagi)

Tempat : https://meet.google.com/vyu-smgo-wst

Iklan:

Dokumen Meja :