English
|

Senarai Perolehan Negeri Kedah

Tawaran Perolehan Negeri Kedah
SENARAI PEROLEHAN NEGERI KEDAH [Untuk jualan dokumen sila log masuk ke Sistem iDAFTAR]
NoMaklumat Perolehan
1.No.Perolehan : JKR(BLG)1/P/2023(N)

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN MENCUCI BANGUNAN JABATAN KERJA RAYA DAERAH BALING, KEDAH DARUL AMAN

Jabatan/Agensi : JKR BALING

Kategori Perolehan : Sebutharga

Kod Bidang /Gred : 221001 / KEWANGAN

Tarikh Pelawaan : 24/11/2022

Tarikh Tutup Pelawaan : 08/12/2022

Iklan:

Dokumen Meja :

2.No.Perolehan : PDTBB/SH/K/01/2022

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) BAGI BANGUNAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU SERDANG, KEDAH BAGI TEMPOH KONTRAK MULAI 1 JANUARI 2023 HINGGA 31 DISEMBER 2023

Jabatan/Agensi : Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu

Kategori Perolehan : Sebutharga

Kod Bidang /Gred : 220801 /

Tarikh Pelawaan : 28/11/2022

Tarikh Tutup Pelawaan : 04/12/2022

Iklan:

Dokumen Meja :

3.No.Perolehan : PDTBB/SH/K/02/2022

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU SERDANG, KEDAH BAGI TEMPOH KONTRAK MULAI 1 JANUARI 2023 HINGGA 31 DISEMBER 2023

Jabatan/Agensi : Pejabat Daerah dan Tanah Bandar Baharu

Kategori Perolehan : Sebutharga

Kod Bidang /Gred : 221001 /

Tarikh Pelawaan : 28/11/2022

Tarikh Tutup Pelawaan : 04/12/2022

Iklan:

Dokumen Meja :

4.No.Perolehan : BIL.(3) PADKM.400-10/2/1

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI BANGUNAN PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA MUDA

Jabatan/Agensi : JHEAIK KUALA MUDA

Kategori Perolehan : Sebutharga

Kod Bidang /Gred : SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI BANGUNAN PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA MUDA / 221001 dan 221002

Tarikh Pelawaan : 21/11/2022

Tarikh Tutup Pelawaan : 01/12/2022

Iklan:

Dokumen Meja :

5.No.Perolehan : JKR/JAPJ/N/05/2022

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI STOR BAHAGIAN JALAN, JKR KEDAH, PANTAI JOHOR UNTUK TEMPOH 24 BULAN (JANUARI 2023 SEHINGGA DISEMBER 2024)

Jabatan/Agensi : JKR NEGERI KEDAH

Kategori Perolehan : Sebutharga

Kod Bidang /Gred : KAWALANKESELAMATAN / 220801

Tarikh Pelawaan : 17/11/2022

Tarikh Tutup Pelawaan : 30/11/2022

Tarikh Taklimat/Lawatan :23/11/2022(10.00 PAGI)

Tempat : SETOR PANTAI JOHOR, BAHAGIAN JALAN, NEGERI KEDAH

Iklan:

Dokumen Meja :